W dniu 12 października 2011r odbyła się konferencja końcowa pt.„Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie śląskim. Modele rozwoju firm spin off na podbudowie szkół wyższych.”

Udział w konferencji wzięło 76 osób, czyli o 8 więcej niż przewidziano w projekcie.

Wśród uczestników znaleźli się głównie przedstawiciele kadry naukowej i przedsiębiorcy. Na konferencji przedstawiono następujące zagadnienia:
- System wspierania współpracy nauki i biznesu w województwie śląskim
- Transfer technologii – dobre praktyki
- Powstawanie firm Know-How - szanse i zagrożenia
- Innowacja, ochrona, komercjalizacja – trzy kroki do sukcesu
- Konstruowanie modeli biznesowych spółek spin off