Projekt zakłada objęcie wsparciem bezpośrednim 76 pracowników naukowych. Faktycznie projekt objął wsparciem 81 pracowników naukowych. W tej liczbie było 12 menedżerów nauki (rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników katedr, itp.) odpowiedzialnych za organizowanie pracy naukowo-badawczej swoich jednostek.

Ponadto przeszkolono 32 pracowników naukowych z projektowania firm spin off i 37 osób przez Wirtualny Spin Inkubator. Na platformie zarejestrowały się łącznie 132 osoby (nie tylko pracownicy naukowi uczelni, ale również doktoranci, studenci, absolwenci, pracownicy innych przedsiębiorstw), w sumie zrealizowano 153 kursy.

W ramach projektu prowadzono doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami spin off - przeprowadzono 13 sesji konsultacyjnych oraz dyżury konsultacyjne online w wymiarze 80 godzin.

Opracowano Bank Aplikacji Biznesowych zawierający 40 studiów przypadków
w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych oraz najlepszych praktyk zakładania i zarządzania firmami spin off. Opracowano podręcznik zawierający modele biznesowe spółek spin off (analiza praktycznych przypadków).

Dodatkowo zorganizowano spotkania informacyjne wraz ze szkoleniem dla użytkowników Wirtualnego Spin Inkubatora na 8 śląskich uczelniach. W spotkaniach wzięło udział w sumie 124 osób.