Bezpłatne 3-dniowe szkolenia przewidziane w projekcie realizowane będą równolegle do działań e-learningowych Wirtualnego Spin-Inkubatora.

Planowana jest rekrutacja dwóch grup po 16 osób.

Szkolenia będą trwały łącznie 48 godzin realizowanych podczas dwóch sesji po 3 dni każda. W ramach szkoleń uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresów:

Identyfikacja pomysłów biznesowych (warsztaty kreatywne);
Procedury zakładania firmy;
Modele biznesowe firmy typu spin off;
Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy;
Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Zapraszamy do zgłaszania członków kadry naukowej poprzez wypełnienie i przesyłanie do Biura Projektu dokumentacji rekrutacyjnej !